Re-evolving role of a social enterprise over time in Slovenia: the case of Klet Goriška Brda

by Silvan Peršolja, CEO, Klet Goriška Brda